TEDEN BOJA PROTI MELANOMU 2014
KOŽNI RAK LAHKO OPAZIMO!

Evropski teden boja proti melanomu bomo letos v Sloveniji obeležili v tednu od 9. do 16. maja 2014. Projekt poteka pod pokroviteljstvom EADV (European Academy od Dermatology and Venerology) in v organizaciji Združenja slovenskih dermatovenerologov ter priznane farmacevtske blagovne znamke La Roche-Posay. Javnozdravstveni projekt je namenjen preventivnemu osveščanju širše javnosti o pomenu samopregledovanja kože za zgodnje odkrivanje kožnega raka - melanoma in nevarnostih izpostavljanja sončnim UV-žarkom. Tednu boja proti melanomu se letos kot podpornik projekta pridružuje tudi Sindikat policistov Slovenije. 

article_photo.jpg

Projekt Teden boja proti melanomu, ki ga Združenje slovenskih dermatovenerologov v sodelovanju z La Roche-Posay organizirata že 7. leto, pomembno prispeva k večjemu poznavanju problematike melanoma med Slovenci in uspešnejšemu zdravljenju. Svoje poslanstvo letos nadaljujejo pod geslom Kožni rak lahko opazimo! Poleg izobraževanja zagotavlja tudi preglede kožnih znamenj za člane Sindikata policistov Slovenije oz. policiste, ki zaradi narave dela - pogoste izpostavljenosti soncu - spadajo med bolj ogrožene skupine. 

 

MELANOM LAHKO OPAZIMO

Melanom je najmanj pogosta oblika kožnega raka, a zato najnevarnejša, saj se hitro razširi v sosednja tkiva in različne organe, pojavi pa se tudi pri mlajših osebah. Obenem je melanom ena redkih bolezni, ki jo lahko dejansko opazimo in pravočasno ukrepamo.

Vsako leto več kot dvema milijonoma svetovnega prebivalstva diagnosticirajo kožni rak. Glede na poročilo organizacije Združenih narodov pa se bo ta stalno naraščajoča številka med letoma2000 in2015 še podvojila v državah, kjer je večina prebivalstva belopolta.

 

Asist. Aleksandra Dugonik, dr. med., Dermatovenerološki oddelek UKC Maribor,   Predsednica Združenja slovenskih dermatovenerologov:

»Delo dermatologa je vsak dan povezano z odkrivanjem melanoma, njegovo histopatološko potrditvijo in zdravljenjem. Prav vsak segment tega dela je zahteven, zdravljenje napredovale oblike pa še vedno dokaj neuspešno.   Mislim, da smo lahko bolezni kos predvsem z delom na dveh področjih:

1.) Z intenzivnim raziskovanjem vzrokov in epidemioloških značilnosti bolezni;

2.) Z intenzivnim in pravilnim preventivnim delom, ki bo ljudi ne glede na starost, spol in izobrazbo uspel seznaniti s to obliko raka ter pripomogel k odkrivanju zgodnjih stadijev bolezni, ko je prognoza preživetja dobra.

Obe področji zahtevata sodobne pristope, ki zagotovo ne morejo biti več produkt entuziastičnega dela posameznikov skozi leta, temveč multidisciplinarno, hitro napredujoče projektno delo, ki ga mora podpreti tudi država.«


ZAŠČITIMO POLICISTE, KI NAS VARUJEJO! 

Združenje slovenskih dermatovenerologov in La Roche-Posay letošnje leto v okviru projekta TEDEN BOJA PROTI MELANOMU poleg izobraževanja širše javnosti posebno pozornost namenjata policistom. Ti namreč spadajo med bolj ogrožene skupine oseb, saj svoje delo opravljajo na prostem oziroma so pogosto izpostavljeni soncu. Člani Združenja slovenskih dermatovenerologov bodo v Tednu boja proti melanomu po celotni Sloveniji odprli vrata svojih ordinacij za prostovoljne preglede članov Sindikata policistov Slovenije in jih po prvih ocenah pregledali več kot sto. 

 

Adil Huselja, Sindikat policistov Slovenije
"Sindikat policistov Slovenije je s pristopom k projektu »Teden boja proti melanomu« in možnostjo, da tako člani sindikata kot ostali uslužbenci policije opravijo preglede v dermatoloških ambulantah širom Slovenije, nadgradil delo na področju psihosocialne pomoči, v sklopu katere izvaja aktivnosti s ciljem učenja novih znanj in osveščanja o zdravem načinu življenja. S tem želimo širiti znanja in informacije o zdravem načinu življenja in preventivnih ukrepih, ki pomagajo ohranjati zdravje in s tem tudi učinkovitost in zadovoljstvo tako v delovnem okolju kot življenju nasploh. Na preglede se je sicer prijavilo kar 185 uslužbencev Policije, kar je po našem mnenju odličen dokaz, da se policistke in policisti zavedajo pomena zdrave kože in posledic, ki jih imajo sonce in drugi zunanji vplivi."

 

Projekt TEDEN BOJA PROTI MELANOMU poteka pod okriljem Združenja slovenskih dermatovenerlogov in priznane farmacevtske blagovne znamke La Roche-Posay. Združenje slovenskih dermatovenerologov deluje na področju razvoja dermatovenerologije že od leta1997 innadaljuje delo predhodne organizacije, Dermatovenerološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva. Cilj združenja je vzpodbujanje raziskavalnega dela, prenašanje znanja in sodelovanje z ostalo zdravstveno javnostjo. Prav tako pa si prizadevajo za izobraževanje in osveščanje javnosti prek projektov kot je TEDEN BOJA PROTI MELANOMU.
 

La Roche-Posay  je priznana farmacevtska blagovna znamka z več kot 35 let raziskovalnih izkušenj. V tesnem sodelovanju z dermatologi po vsem svetu je La Roche-Posay postal vodilni akter pri razvoju izdelkov, formuliranih za občutljivo kožo, ki temeljijo na izjemnih lastnostih termalne vode. V osrčju blagovne znamke La Roche-Posay je skrb za zdravo kožo, zato skupaj z dermatologi aktivno deluje na področju preprečevanja in zgodnjega odkrivanja kožnega raka ter izobraževanja o nevarnostih izpostavljanja soncu oziroma UV-žarkom.

 

GRADIVA